Pris på komplett PPL:

Teorikurs                                               6850

Teorieksamen                                     2570

Flyleie 45 timer a kr 1500                67 500

Instruktør 45 timer a 500              22 500

Skilltest(Opplyging)                           3930

Flyleie skilltest                                     3000

Sum                                                    106 350

Sum kan variere noe avhengig av kontinuitet og ferdighet. Enkelte elever trenger noe mer tid en minimumstid.